Tara Bangkok Logo

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ธารา แบงค็อก (“เรา”) ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นและไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ เราใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน และเพื่อการติดต่อกับบุคคลภายนอก หากท่านกด “ยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ทางเลือก” ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะติดตั้งคุกกี้ทางเลือกลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา [hyperlink] ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และรับทราบวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือเก็บข้อมูลจากการค้นหาของท่านไว้ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจจะเกี่ยวกับกับท่าน ความสนใจหรืออุปกรณ์ของท่าน และส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการทำงานของเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ แต่จะช่วยให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ และท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้ ท่านสามารถตั้งค่าการค้นหาเพื่อปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจจะได้รับผลกระทบในการเข้าใช้เว็บไซต์ได้

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เว็บเพจที่คุณเข้าชม เว็บเพจที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่คุณอาจคลิกเข้าไปชม ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่คุณใช้งานบริการออนไลน์และเว็บไซต์ของเรา และเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของเราและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของเรา

คุกกี้บางอย่างในกลุ่มคุกกี้ประเภทนี้อาจจะสร้างรูปแบบความสนใจของท่านและนำเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่ทราบว่าท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถติดตามควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ ท่านอาจจะได้รับการให้บริการที่ไม่เหมาะสมสำหรับท่านโดยเฉพาะหรือได้รับการตอบสนองตามความต้องการของท่านที่ลดลงเนื่องจากได้รับเนื้อหาหรือข้อความที่เกี่ยวข้องน้อยลง

คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่คุณได้กำหนดไว้แล้ว (เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่) และให้บริการที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุกกี้ประเภทนี้ยังสามารถจดจำการตั้งค่าขนาดหรือรูปแบบตัวอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจที่คุณสามารถตั้งค่าได้ คุกกี้ประเภทนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ คุกกี้นี้อาจจะกำหนดขึ้นโดยเราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ถ้าท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างเหมาะสม

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้น และเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้รับโฆษณาทั่วไป รวมถึงช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา และจะจดจำวิธีการที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้มักจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณหรือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดหากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจจะได้รับการให้บริการที่ไม่เหมาะสมสำหรับท่านหรือได้รับการตอบสนองตามความต้องการของท่านที่ลดลงเนื่องจากได้รับข้อความเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมน้อยลง

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าเราจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น